Trường Mầm non Hoà Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2017. Với trình độ chuyên môn được đào tạo đại học cao, giáo viên nhiệt tình giảng dạy.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

 

Sĩ số lớp học:

Lớp mẫu giáo bé 3 tuổi:  2 lớp với 54 cháu và 2 cô giáo 

Lớp mẫu giáo nhỡ 4 tuổi : 2 lớp với 61 cháu và 2 cô giáo 

Lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi: 3 lớp  với 83 cháu và 3 cô giáo