• Công văn văn bản
 • Văn bản Phòng GD & ĐT
 • Hoàn thiện hồ sơ SMAS và Cổng thông tin điện tử

  Ngày ban hành:
  16/03/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Nội dung tóm tắt như sau:

  Ngày ban hành:
  05/12/2017
  Ngày hiệu lực:
  05/12/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực